Fundusze UE

Oferujemy kompetentne doradztwo z zakresu pozyskiwania kapitału świadczone przez zespół specjalistów Art Capital oraz DGP.

 • Michał Potoplak

  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Michał Potoplak
  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Specjalizacja: fundusze UE

  Języki: angielski, niemiecki

  Do tej pory pozyskał blisko 3 miliardy złotych ze środków publicznych na przedsięwzięcia m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, na Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i liczne inwestycje przedsiębiorstw. Był organizatorem i koordynatorem projektów międzynarodowych m.in. we współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój, Ibbenbueren, Karvina, Prievidza, Velenje czy Tourcoing. Jest autorem wielu ekspertyz wykonywanych na potrzeby m.in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  W DGP jest wspólnikiem zarządzającym. Zajmuje się projektami związanymi z pozyskiwaniem kapitału na innowacyjne projekty z funduszy UE, funduszy venture, tzw.;„Programów Brukselskich”. Organizuje konferencje międzynarodowe w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkiem Krajowego Panelu Ekspertów ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

  Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta na kierunku Political Science przy University of Toronto.

  W wolnej chwili jeździ rowerem po górach, biega, czyta książki. Jego pasją są Włochy i wszystko co z nimi związane.

 • Dorota Kotelon

  Specjalista ds. Finansowania Przedsięwzięć
  Dorota Kotelon
  Specjalista ds. Finansowania Przedsięwzięć
  Specjalizacja: fundusze UE

  Języki: angielski, francuski

  W trakcie studiów była aktywnym członkiem Europejskiego Forum Studentów AEGEE – Kraków. Współorganizowała Targi Informacji Europejskiej „Unia Możliwości”. Odbyła trzymiesięczny wolontariat w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie. W latach 2014-2016 pełniła funkcję koordynatora i współorganizatora konferencji w ramach projektu The Industrial Communities Network (ICED) – Civil Society for Reindustrialization of Europe.

  W DGP zajmuje się tworzeniem dokumentacji aplikacyjnych do funduszy europejskich oraz tzw. „Programów Brukselskich”. Koordynuje projekty i współorganizuje konferencje międzynarodowe w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Sporządza opracowania związane z wyszukaniem i doborem partnerów na rynkach zagranicznych oraz sprawdzaniem wiarygodności partnerów handlowych.

  Absolwentka Europeistyki w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów magisterskich na Université de Strasbourg, L’Institut d’Études Politiques Double Diplôme de Master d'Études Européennes mention Politiques Européennes et Relations franco-polonaises; Master Sciences Politiques et Social, mention Politiques Europénnes. Obecnie jest studentką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Interesuje się historią oraz zagadnieniem pomocy publicznej, a w wolnym czasie podróżuje - najczęściej w góry.

   

 • Jacek Draus

  Analityk Finansowy
  Jacek Draus
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: finanse przedsiębiorstw, analizy ekonomiczne i biznes plany, wyceny przedsiębiorstw, doradztwo na rynku kapitałowym oraz relacje inwestorskie

  Język: angielski

  Od 2009 r. analityk finansowy w Art Capital Sp. z o.o., brał udział w wielu projektach emisji akcji lub obligacji na rynku regulowanym GPW (rynek podstawowy i równoległy) oraz akcji i obligacji w alternatywnym systemie obrotu GPW (rynki NewConnect i Catalyst). Autor licznych analiz finansowych na potrzeby dotacji unijnych. Od 2011 r. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW.

  W DGP zajmuje się doradztwem w zakresie wprowadzania spółek na giełdę papierów wartościowych, emisjami akcji i obligacji, sporządzaniem analiz ekonomicznych i biznes planów, a także wycen firm, projektów inwestycyjnych i instrumentów finansowych oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Absolwent wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim, Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  W wolnym czasie śpiewa, fotografuje oraz chodzi po górach.

   

 • Joanna Gawarecka

  Analityk Finansowy
  Joanna Gawarecka
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: doradztwo na rynku kapitałowym (projekty emisyjne, upublicznianie spółek), certyfikowany doradca ASO GPW

  Język: angielski

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, koncentrujące się na projektach wejścia na giełdę (IPO, SPO, dopuszczenie do obrotu, ASO NewConnect i Catalyst). Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także w projektach prywatyzacyjnych i projektach analitycznych dla prywatnych właścicieli przedsiębiorstw. Wspomaga spółki notowane na rynku NewConnect i Catalyst – od 2012 r. jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW. Od 2009 r. pracuje dla firmy doradczej Art Capital Sp. z o.o. Wcześniej pracowała jako analityk finansowy w domu maklerskim (pozyskiwanie kapitału na rynku publicznym, analizy i wyceny przedsiębiorstw, procesy prywatyzacyjne). Pracowała w Departamencie Skarbu dużego banku (dealer obligacji skarbowych, portfel tradingowy i inwestycyjny), a także przygotowywała i obsługiwała emisje obligacji skarbowych w Ministerstwie Finansów.

  W DGP zajmuje się doradztwem w zakresie emisji akcji i obligacji, sporządzaniem prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

  Interesuje się urokiem różnych zakątków Polski, turystyką pieszą, przejawami kultury materialnej i niematerialnej, ogrodnictwem i rękodziełem.

 • Ewelina Piwowarska

  Asystent ds. administracyjnych
  Ewelina Piwowarska
  Asystent ds. administracyjnych
  Specjalizacje: administracja biura, wnioski UE

  Język: angielski

  W latach 2014-2016 konstruowała wnioski o  dotacje i refundacje z urzędu pracy, w tym dotacje szkoleniowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zajmowała się również organizacją i koordynowaniem tychże szkoleń. Odbyła szkolenie pn. „Menedżer – coach i mentor”, zdobyła Certyfikat ukończenia warsztatów letnich organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu DiAMEnT w zakresie przedsiębiorczości oraz Certyfikat ukończenia warsztatów „Przygotowanie młodych ludzi do pełnienia funkcji społecznych i zapoznanie się przez nich z samorządnością”.

  W DGP odpowiada za kwestie administracyjne oraz organizację pracy biura DGP. Istotnie pomaga również w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnych.

  Obecnie studentka Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Zarządzanie Międzynarodowe.

  W wolnym czasie podróżuje, czyta książki, wybiera się do teatru.

   

Art Capital to wyspecjalizowana kadra w świadczeniu usług doradczych z zakresu pozyskiwania kapitału na inwestycje przedsiębiorstw i jednostek samorządowych oraz w przygotowywaniu opracowań analitycznych monitorujących rozwój społeczno-gospodarczy. Prowadzimy projekty zarówno finansowane ze środków krajowych, jak i tzw. „funduszy brukselskich” – nadal stosunkowo rzadko wykorzystywanych w Polsce.

 

Art Capital zapewnia dobór odpowiedniego źródło finansowania uwzględniającego cel inwestycji, harmonogram jej wdrażania czy też maksymalną wysokość dotacji.

Tworzymy montaże finansowe uwzględniając środki własne, instrumenty dłużne, jak obligacje/kredyty, preferencyjne pożyczki, poręczenia i gwarancje bankowe, udziałowe formy pozyskiwania kapitału (w tym fundusze venture czy private equity).

Art Capital wykonuje również analizę potrzeb inwestycyjnych.

Określamy wielkość przedsiębiorstwa na podstawie liczby pracowników, badamy aktywa bilansu i obrotów, analizujemy wydatki inwestycyjne pod kątem możliwości ich sfinansowania ze środków publicznych, alternatywnie z innych źródeł finansowania.

Art Capital wraz z DGP specjalizują się w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych.

Zawieramy dodatkowe analizy w zależności od potrzeb danego konkursu, np. studium wykonalności i biznes planu, strategii eksportowej etc. Zapewniamy wsparcie w pozyskaniu wymaganych załączników, takich jak: opinie o innowacyjności, dokumenty środowiskowe, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę etc. Przeprowadzamy analizy finansowe, ekonomiczne a także wrażliwości i ryzyka.

W Art Capital przejmujemy odpowiedzialność za rozliczenie dotacji Klienta. Zajmujemy się przygotowaniem wniosków o płatność, monitorowaniem inwestycji pod kątem jej zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie oraz zgodności z prawem. Zapewniamy bieżące sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji księgowej.

Pomożemy w przygotowaniu postępować konkurencyjnych na wybór wykonawców zadań realizowanych w ramach dofinansowanego projektu.

Otrzymanie dotacji to dopiero początek korzystania ze środków zewnętrznych. Szereg wymogów i obostrzeń, którymi jest obwarowana umowa o dofinansowaniu, może narażać przedsiębiorców na liczne zagrożenia skutkujące zwrotem dotacji.
W Art Capital, prowadząc monitoring dofinansowanej inwestycji, zdejmujemy z naszych klientów ryzyko zerwania przez instytucję finansującą umowy dofinansowania.

 

Zasady rozliczeń

Stosujemy różne modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem oraz jego preferencji. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Staramy się, aby wysoka wartość naszych usług pozostawała we właściwej relacji do rozsądnych kosztów ponoszonych ze strony klienta.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe
(projektowe)
 • Określona z góry, całościowa kwota za prowadzenie danej sprawy lub doradztwo prawne w projekcie realizowanym przez klienta.
 • Zalety: znany z góry koszt usług doradczych niezależnie od czasu poświęconego przez nas dla realizacji zlecenia (ryzyko oszacowania czasu realizacji zlecenia po stronie Art Capital). Wynagrodzenie może być płatne w kilku ratach, w tym częściowo jako zaliczka na poczet świadczonych usług prawnych.

Wynagrodzenie za sukces
(tzw. success fee)
 • Wynagrodzenie mające zwykle charakter prowizji za osiągnięcie ustalonego celu (rezultatu) i wymierne efekty pracy zespołu Art Capital.
 • Zalety: wynagrodzenie pozwala na przejęcie przez Art Capital części ryzyka od klienta i stworzenie dodatkowych bodźców motywacyjnych. Może być stosowane w sporach sądowych, sporach przed organami administracji publicznej, dotyczyć pomyślnego przebiegu negocjacji umożliwiających zawarcie korzystnego układu, zakup określonych aktywów, restrukturyzację przedsiębiorstwa lub w innych okolicznościach wg ustaleń z klientem.

 

 

Masz pytania? Napisz do nas.

Błąd: Proszę sprawdź swoje wpisy!

 

 

Art Capital DGP Fundusze UE

Zakopiańska 58
30-418 Kraków
Polska
+48 12 428 50 60
+48 12 428 50 61
biuro@art-capital.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000285700 REGON: 120500787 NIP: 6762354679