ArtCapital - Zwiększamy wartość przedsiębiorstw

Zwiększamy wartość przedsiębiorstw

Dom Aukcyjny Abbey House Spółka Akcyjna – DAH

Rynek notowań: NewConnect

Sektor: handel /inwestycje w dzieła sztuki/

Spółka funkcjonuje na rynku pośrednictwa w obrocie dziełami sztuki. Działalność Dom Aukcyjnego Abbey House obejmuje m.in.: sprzedaż dzieł sztuki poprze aukcje oraz bezpośrednią sprzedaż, promocje artystów oraz działania edukacyjne na temat młodej polskiej sztuki, rekomendacje ekspertów rynku sztuki, podpisywanie z artystami umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, a także tworzenie własnej kolekcji dzieł sztuki. Spółka uruchomiła FIZ Abbeey Art Fund.

Art Capital w procesie upublicznienia sporządził memorandum. Uchwałą Nr 555/2011 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 roku Spółka została wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Dokument informacyjny:

http://www.newconnect.pl/index.php?page=dokumenty_informacyjne&ncc_id=1284

Relacje inwestorskie:

http://www.abbeyhouse.pl/pl/relacje

Projekt StudioKozak. Realizacja maszyna.pl.

Autoryzowany doradca Newconnect