Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New Connect

Przedmiot działalności

Art Capital tworzy zespół specjalistów w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz transakcji kapitałowych. Zespół posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze corporate finance oraz doradztwa transakcyjnego na rynku akcji i obligacji (IPO, SPO).

Zakres usług doradczych Art Capital obemuje: emisje akcji publiczne i prywatne, fuzje, przejęcia, wykupy manedżerskie, wyceny firm i instrumentów finansowych, analizy opłacalności projektów, analizy ryzyka, prospekty emisyjne, memoranda informacyjne, dokumenty ofertowe, obowiązki informacyjne spółek giełdowych, inne usługi z obszaru relacji inwestorskich, dotacje unijne.

Zarząd Spółki

Prezesem Zarządu jednoosobowego jest Piotr Grzesiak, założyciel i główny udziałowiec Art Capital.

Certyfikowani Doradcy

Zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu GPW Art Capital posiada dwóch Certyfikowanych Doradców:
Piotr Grzesiak - nr certyfikatu: 20/2011, piotr.grzesiak@art-capital.pl,
Jacek Draus - nr certyfikatu: 107/2011, ad@art-capital.pl.