Jesteśmy Art Capital, Grupa doradców DGP

Wyzwania, przed którymi stoją rozwijające się przedsiębiorstwa wymagają profesjonalnego podejścia. Firmy aspirujące do roli liderów branży potrzebują zaufanych doradców, którzy będą skutecznie wspierać i zabezpieczać ich interesy.

Płynna komunikacja – znalezienie wspólnego języka oraz szybkie zrozumienie istoty sprawy to klucz do udanej współpracy. Rozumiemy biznes i biznes rozumie nas. Analizujemy szczegóły i pomagamy kreować strategię, aby znaleźć najlepszą drogę do celu. Działamy skutecznie. Przewidujemy dwa kroki naprzód.

Nasi klienci to ambitni wizjonerzy. Ich upór, konsekwencja i pomysłowość w pokonywaniu przeciwności stanowią dla nas codzienną inspirację.

art_capital-z-haslem_rgb_przezroczystosc

 

DGP logo trrans

 • Zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy biznes.

  - Peter Drucker -

Nasze usługi

Stale powiększamy ofertę naszych usług dostosowując ją do nowych wymagań rynku

Doradztwo Prawne
Autoryzowany Doradca
Corporate Finance
Fundusze UE

0
Załatwione Sprawy

0
Dofinansowane Wnioski

2900000000
Pozyskane Środki

0
Projekty Emisyjne

Zespół DGP Art Capital

Poznaj nasz zespół i zobacz, kto będzie zajmował się Twoją sprawą

 • Paweł Doniec

  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Paweł Doniec
  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Specjalizacje: prawo budowlane, prawo handlowe, prawo spółek, sukcesja biznesu

  Języki: angielski, rosyjski, francuski

  Przez trzy lata należał do zespołu działu prawnego Grupy Kapitałowej Salwator. W latach 2011-2015 był wspólnikiem w Krakowskiej Kancelarii Prawa Gospodarczego. Na zlecenie przedsiębiorstw, samorządów i zrzeszeń przedsiębiorców przeprowadził ponad 850 godzin szkoleń dla przedsiębiorców dotyczących między innymi sukcesji w biznesie, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, niebezpiecznych zapisów w umowach z sieciami handlowymi. Pełnił funkcję wykładowcy studiów MBA (ASBIRO). Posiada duże sukcesy w procesach przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi. Dysponuje bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, przede wszystkim z branży produkcyjnej, deweloperskiej, budowlanej i hotelarskiej.

  Wspólnik w DGP. Zajmuje się projektami deweloperskimi, negocjowaniem umów handlowych i budowlanych, szeroko pojętym prawem spółek, zabezpieczaniem majątku osobistego przedsiębiorców, a także zagadnieniami związanymi z sukcesją biznesu i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

  Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Interesuje się historią i odkrywaniem miejsc zapomnianych.

   

 • Michał Górecki

  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Michał Górecki
  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Specjalizacje: obsługa korporacyjna, rynek kapitałowy i obsługa inwestycji, procesy restrukturyzacyjne, negocjowanie umów gospodarczych, rynek infrastrukturalny

  Języki: angielski, francuski, niderlandzki

  Przez wiele lat kierował działem prawnym holdingu przemysłowego. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w obsłudze projektów na rynku kapitałowym (oferty publiczne na „dużym” rynku GPW oraz NewConnect), dogłębną znajomość zagadnień prawnych dotyczących rozwijających się przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji grup kapitałowych. Od 2010 roku pełni funkcję głównego doradcy i eksperta prawnego think tanku Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Współpracuje na co dzień w międzynarodowym środowisku, realizując przedsięwzięcia i negocjując w imieniu klientów z zagranicznymi partnerami i kontrahentami.

  W DGP jest wspólnikiem i zajmuje się w szczególności problematyką spółek handlowych, projektami inwestycyjnymi, rynkiem kapitałowym oraz doradztwem i negocjowaniem umów gospodarczych.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego Catholic University of America (Columbus School of Law) (Washington, D.C.) i WPiA UJ oraz International and European Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia). W 2011 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Interesuje się muzyką, kulturą śródziemnomorską oraz psychologią w biznesie.

   

 • Michał Potoplak

  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Michał Potoplak
  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Specjalizacja: fundusze UE

  Języki: angielski, niemiecki

  Do tej pory pozyskał blisko 3 miliardy złotych ze środków publicznych na przedsięwzięcia m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, na Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i liczne inwestycje przedsiębiorstw. Był organizatorem i koordynatorem projektów międzynarodowych m.in. we współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój, Ibbenbueren, Karvina, Prievidza, Velenje czy Tourcoing. Jest autorem wielu ekspertyz wykonywanych na potrzeby m.in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  W DGP jest wspólnikiem zarządzającym. Zajmuje się projektami związanymi z pozyskiwaniem kapitału na innowacyjne projekty z funduszy UE, funduszy venture, tzw.;„Programów Brukselskich”. Organizuje konferencje międzynarodowe w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkiem Krajowego Panelu Ekspertów ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

  Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta na kierunku Political Science przy University of Toronto.

  W wolnej chwili jeździ rowerem po górach, biega, czyta książki. Jego pasją są Włochy i wszystko co z nimi związane.

 • Piotr Grzesiak

  Prezes Zarządu / Dyrektor Corporate Finance
  Piotr Grzesiak
  Prezes Zarządu / Dyrektor Corporate Finance
  Specjalizacja: doradztwo na rynku kapitałowym

  Język: angielski

  W latach 1995-1998 był zatrudniony jako analityk finansowy a następnie kierownik działu analiz w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor. Przez kilka lat pracował w spółce giełdowej Comarch SA, gdzie zajmował stanowisko analityka finansowego oraz specjalisty ds. obowiązków informacyjnych. W latach 2006-2007 pracował w consultingu na stanowiskach dyrektora projektów, dyrektora wykonawczego oraz prokurenta. Od 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa a obecnie Prezesa Zarządu w spółce Art Capital Sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz Catalyst.

  W Grupie DGP zajmuje się kompleksowym doradztwem na rynku kapitałowym w tym: wprowadzaniem spółek na giełdę papierów wartościowych, emisjami akcji i obligacji, sprzedażą/nabywaniem przedsiębiorstw, fuzjami i przejęciami, analizami ekonomicznymi i biznes planami, wycenami firm, projektów inwestycyjnych i instrumentów finansowych, due diligence finansowe, relacjami inwestorskimi i obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Absolwent Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomii przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

  W wolnym czasie podróżuje z rodziną oraz uprawia rozmaite sporty.

 • Joanna Gawarecka

  Analityk Finansowy
  Joanna Gawarecka
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: doradztwo na rynku kapitałowym (projekty emisyjne, upublicznianie spółek), certyfikowany doradca ASO GPW

  Język: angielski

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, koncentrujące się na projektach wejścia na giełdę (IPO, SPO, dopuszczenie do obrotu, ASO NewConnect i Catalyst). Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także w projektach prywatyzacyjnych i projektach analitycznych dla prywatnych właścicieli przedsiębiorstw. Wspomaga spółki notowane na rynku NewConnect i Catalyst – od 2012 r. jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW. Od 2009 r. pracuje dla firmy doradczej Art Capital Sp. z o.o. Wcześniej pracowała jako analityk finansowy w domu maklerskim (pozyskiwanie kapitału na rynku publicznym, analizy i wyceny przedsiębiorstw, procesy prywatyzacyjne). Pracowała w Departamencie Skarbu dużego banku (dealer obligacji skarbowych, portfel tradingowy i inwestycyjny), a także przygotowywała i obsługiwała emisje obligacji skarbowych w Ministerstwie Finansów.

  W DGP zajmuje się doradztwem w zakresie emisji akcji i obligacji, sporządzaniem prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

  Interesuje się urokiem różnych zakątków Polski, turystyką pieszą, przejawami kultury materialnej i niematerialnej, ogrodnictwem i rękodziełem.

 • Jacek Draus

  Analityk Finansowy
  Jacek Draus
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: finanse przedsiębiorstw, analizy ekonomiczne i biznes plany, wyceny przedsiębiorstw, doradztwo na rynku kapitałowym oraz relacje inwestorskie

  Język: angielski

  Od 2009 r. analityk finansowy w Art Capital Sp. z o.o., brał udział w wielu projektach emisji akcji lub obligacji na rynku regulowanym GPW (rynek podstawowy i równoległy) oraz akcji i obligacji w alternatywnym systemie obrotu GPW (rynki NewConnect i Catalyst). Autor licznych analiz finansowych na potrzeby dotacji unijnych. Od 2011 r. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW.

  W DGP zajmuje się doradztwem w zakresie wprowadzania spółek na giełdę papierów wartościowych, emisjami akcji i obligacji, sporządzaniem analiz ekonomicznych i biznes planów, a także wycen firm, projektów inwestycyjnych i instrumentów finansowych oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Absolwent wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim, Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  W wolnym czasie śpiewa, fotografuje oraz chodzi po górach.

   

 • Dorota Kotelon

  Specjalista ds. Finansowania Przedsięwzięć
  Dorota Kotelon
  Specjalista ds. Finansowania Przedsięwzięć
  Specjalizacja: fundusze UE

  Języki: angielski, francuski

  W trakcie studiów była aktywnym członkiem Europejskiego Forum Studentów AEGEE – Kraków. Współorganizowała Targi Informacji Europejskiej „Unia Możliwości”. Odbyła trzymiesięczny wolontariat w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie. W latach 2014-2016 pełniła funkcję koordynatora i współorganizatora konferencji w ramach projektu The Industrial Communities Network (ICED) – Civil Society for Reindustrialization of Europe.

  W DGP zajmuje się tworzeniem dokumentacji aplikacyjnych do funduszy europejskich oraz tzw. „Programów Brukselskich”. Koordynuje projekty i współorganizuje konferencje międzynarodowe w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Sporządza opracowania związane z wyszukaniem i doborem partnerów na rynkach zagranicznych oraz sprawdzaniem wiarygodności partnerów handlowych.

  Absolwentka Europeistyki w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów magisterskich na Université de Strasbourg, L’Institut d’Études Politiques Double Diplôme de Master d'Études Européennes mention Politiques Européennes et Relations franco-polonaises; Master Sciences Politiques et Social, mention Politiques Europénnes. Obecnie jest studentką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Interesuje się historią oraz zagadnieniem pomocy publicznej, a w wolnym czasie podróżuje - najczęściej w góry.

   

 • Anna Kasolik

  Adwokat
  Anna Kasolik
  Adwokat
  Specjalizacja: prawo procesowe, prawo  umów, prawo medyczne, prawo autorskie, sprawy rodzinne

  Języki: angielski, francuski

  Współautorka m.in. Metodyki sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r)  oraz Metodyki sporządzani pism procesowych w spawach  cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r).

  Współpracując z DGP zajmuje się sporami sądowymi, sporządzaniem i analizą umów  w obrocie gospodarczym, prawem medycznym w tym w szczególności zagadnienia dotyczące błędów medycznych, prawem autorskim, sprawami rodzinnymi w tym postępowania rozwodowe oraz postępowania dotyczące podziałów majątku, a także sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych.

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006 r.), a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a nadto studia podyplomowe  zakresu prawa medycznego i bioetyki  prowadzone przez Uniwersytet  Jagielloński.  Odbyła aplikację i po zdaniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów w Krakowie.

  Prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu procedury cywilnej.

   

 • Karolina Machowicz

  Aplikant Adwokacki
  Karolina Machowicz
  Aplikant Adwokacki
  Specjalizacje: prawo spółek handlowych, prawo międzynarodowe, prawo  UE, prawo karne, obsługa prawna przedsiębiorstw

  Język: angielski

  Doświadczenie w branży prawniczej zdobyła najpierw w trakcie praktyk studenckich, a następnie w ramach zatrudnienia w kancelariach radcowskich oraz adwokackich w Krakowie i Dębicy reprezentując podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego.

  W DGP zajmuje się procesami sądowymi, sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych, dokumentów, umów handlowych, a także obsługą prawną przedsiębiorstw, w tym analizowaniem umów handlowych  i zagadnień prawnych.

  Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego Catholic University of America (Columbus School of Law) (Washington, D.C.) i WPiA UJ.  W 2015 r. została wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

  W wolnym czasie wędruje po górach, jeździ na rowerze, a zimą  na nartach.

 • Anna Kamieniecka

  Prawnik
  Anna Kamieniecka
  Prawnik
  Specjalizacje: prawo nieruchomości, prawo umów, prawo spółek handlowych

  Język: angielski 

  Posiada ponad czteroletnie doświadczenie w obsłudze klienta kancelarii prawnej, które zdobywała m.in. w kancelarii radcy prawnego i w Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie.

  W DGP zajmuje się obsługą prawną klientów, w tym przygotowaniem pism procesowych, wydawaniem opinii, sporządzaniem umów, protokołów, raportów, analiz, zestawień, sprawozdań itp.

  Absolwentka Prawa oraz Gospodarki nieruchomościami na Krakowskiej Akademii. Ponadto ukończyła Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, gdzie przez dwa lata była Prezesem Koła Negocjacji BATNA.

  Interesuje się szeroko rozumianą komunikacją interpersonalną, w szczególności technikami negocjacyjnymi. W wolnym czasie podróżuje i aktywnie uprawia sport.

   

 • Małgorzata Olejnik

  Asystent Radcy Prawnego
  Małgorzata Olejnik
  Asystent Radcy Prawnego
  Specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo rynku kapitałowego

  Język: angielski

  Pierwsze umiejętności praktyczne związane z obsługą prawną podmiotów gospodarczych zdobyła podczas stażu w dziale prawnym spółki holdingowej. Następnie przez okres dwóch lat współpracowała z kancelarią prawną, w której pełniła funkcję asystenta radcy prawnego.

  W DGP zajmuje się przygotowywaniem projektów dwujęzycznych umów gospodarczych i dokumentów korporacyjnych oraz wsparciem bieżącej obsługi prawnej spółek handlowych. Sporządza projekty pism procesowych i opinii prawnych.

  Studentka V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

  W wolnym czasie gra na skrzypcach.

   

 • Magdalena Woźnicka

  Asystent ds. promocji i marketingu
  Magdalena Woźnicka
  Asystent ds. promocji i marketingu
  Specjalizacje: public relations, client relations, branding, social media marketing, strategie marketingowe, event marketing

  Język: angielski

  Podczas studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernia w latach 2012-2015 pełniła funkcję starosty roku. Odbyła praktyki w PW-K Kwidzyn, gdzie zapoznała się z podstawami księgowości i mechanizmami marketingu w przedsiębiorstwie. Przez kilka lat zajmowała się organizacją i koordynowaniem eventów tematycznych w rodzinnym mieście Kwidzyn. 

  W DGP zajmuje się public relations, client relations, marketingiem internetowym, social media marketingiem, a także strategią marketingową przedsiębiorstwa.

  Absolwentka Politologii na wydziale Politologii I Studiów Międzynarodowych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest studentką Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Interesuje się filmem gatunkowym i serialami politycznymi. W wolnym czasie wędruje po górach.

 • Ewelina Piwowarska

  Asystent ds. administracyjnych
  Ewelina Piwowarska
  Asystent ds. administracyjnych
  Specjalizacje: administracja biura, wnioski UE

  Język: angielski

  W latach 2014-2016 konstruowała wnioski o  dotacje i refundacje z urzędu pracy, w tym dotacje szkoleniowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zajmowała się również organizacją i koordynowaniem tychże szkoleń. Odbyła szkolenie pn. „Menedżer – coach i mentor”, zdobyła Certyfikat ukończenia warsztatów letnich organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu DiAMEnT w zakresie przedsiębiorczości oraz Certyfikat ukończenia warsztatów „Przygotowanie młodych ludzi do pełnienia funkcji społecznych i zapoznanie się przez nich z samorządnością”.

  W DGP odpowiada za kwestie administracyjne oraz organizację pracy biura DGP. Istotnie pomaga również w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnych.

  Obecnie studentka Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Zarządzanie Międzynarodowe.

  W wolnym czasie podróżuje, czyta książki, wybiera się do teatru.

   

 • Wolność konsumpcji i wolność działalności gospodarczej muszą w świadomości każdego obywatela zaistnieć jako nienaruszalne prawo podstawowe.

  - Ludwig Erhard -

Projekty

Doradzaliśmy przy ponad 30 emisjach akcji na rynku regulowanym GPW

 • Piotr Grzesiak

  Prezes Zarządu / Dyrektor Corporate Finance
  Piotr Grzesiak
  Prezes Zarządu / Dyrektor Corporate Finance
  Specjalizacja: doradztwo na rynku kapitałowym

  Język: angielski

  W latach 1995-1998 był zatrudniony jako analityk finansowy a następnie kierownik działu analiz w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor. Przez kilka lat pracował w spółce giełdowej Comarch SA, gdzie zajmował stanowisko analityka finansowego oraz specjalisty ds. obowiązków informacyjnych. W latach 2006-2007 pracował w consultingu na stanowiskach dyrektora projektów, dyrektora wykonawczego oraz prokurenta. Od 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa a obecnie Prezesa Zarządu w spółce Art Capital Sp. z o.o., która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect oraz Catalyst.

  W Grupie DGP zajmuje się kompleksowym doradztwem na rynku kapitałowym w tym: wprowadzaniem spółek na giełdę papierów wartościowych, emisjami akcji i obligacji, sprzedażą/nabywaniem przedsiębiorstw, fuzjami i przejęciami, analizami ekonomicznymi i biznes planami, wycenami firm, projektów inwestycyjnych i instrumentów finansowych, due diligence finansowe, relacjami inwestorskimi i obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Absolwent Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomii przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

  W wolnym czasie podróżuje z rodziną oraz uprawia rozmaite sporty.

 • Michał Potoplak

  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Michał Potoplak
  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Specjalizacja: fundusze UE

  Języki: angielski, niemiecki

  Do tej pory pozyskał blisko 3 miliardy złotych ze środków publicznych na przedsięwzięcia m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, na Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i liczne inwestycje przedsiębiorstw. Był organizatorem i koordynatorem projektów międzynarodowych m.in. we współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój, Ibbenbueren, Karvina, Prievidza, Velenje czy Tourcoing. Jest autorem wielu ekspertyz wykonywanych na potrzeby m.in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  W DGP jest wspólnikiem zarządzającym. Zajmuje się projektami związanymi z pozyskiwaniem kapitału na innowacyjne projekty z funduszy UE, funduszy venture, tzw.;„Programów Brukselskich”. Organizuje konferencje międzynarodowe w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkiem Krajowego Panelu Ekspertów ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

  Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta na kierunku Political Science przy University of Toronto.

  W wolnej chwili jeździ rowerem po górach, biega, czyta książki. Jego pasją są Włochy i wszystko co z nimi związane.

 • Jacek Draus

  Analityk Finansowy
  Jacek Draus
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: finanse przedsiębiorstw, analizy ekonomiczne i biznes plany, wyceny przedsiębiorstw, doradztwo na rynku kapitałowym oraz relacje inwestorskie

  Język: angielski

  Od 2009 r. analityk finansowy w Art Capital Sp. z o.o., brał udział w wielu projektach emisji akcji lub obligacji na rynku regulowanym GPW (rynek podstawowy i równoległy) oraz akcji i obligacji w alternatywnym systemie obrotu GPW (rynki NewConnect i Catalyst). Autor licznych analiz finansowych na potrzeby dotacji unijnych. Od 2011 r. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW.

  W DGP zajmuje się doradztwem w zakresie wprowadzania spółek na giełdę papierów wartościowych, emisjami akcji i obligacji, sporządzaniem analiz ekonomicznych i biznes planów, a także wycen firm, projektów inwestycyjnych i instrumentów finansowych oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Absolwent wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim, Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  W wolnym czasie śpiewa, fotografuje oraz chodzi po górach.

   

 • Joanna Gawarecka

  Analityk Finansowy
  Joanna Gawarecka
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: doradztwo na rynku kapitałowym (projekty emisyjne, upublicznianie spółek), certyfikowany doradca ASO GPW

  Język: angielski

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, koncentrujące się na projektach wejścia na giełdę (IPO, SPO, dopuszczenie do obrotu, ASO NewConnect i Catalyst). Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także w projektach prywatyzacyjnych i projektach analitycznych dla prywatnych właścicieli przedsiębiorstw. Wspomaga spółki notowane na rynku NewConnect i Catalyst – od 2012 r. jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW. Od 2009 r. pracuje dla firmy doradczej Art Capital Sp. z o.o. Wcześniej pracowała jako analityk finansowy w domu maklerskim (pozyskiwanie kapitału na rynku publicznym, analizy i wyceny przedsiębiorstw, procesy prywatyzacyjne). Pracowała w Departamencie Skarbu dużego banku (dealer obligacji skarbowych, portfel tradingowy i inwestycyjny), a także przygotowywała i obsługiwała emisje obligacji skarbowych w Ministerstwie Finansów.

  W DGP zajmuje się doradztwem w zakresie emisji akcji i obligacji, sporządzaniem prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

  Interesuje się urokiem różnych zakątków Polski, turystyką pieszą, przejawami kultury materialnej i niematerialnej, ogrodnictwem i rękodziełem.

 • Dorota Kotelon

  Specjalista ds. Finansowania Przedsięwzięć
  Dorota Kotelon
  Specjalista ds. Finansowania Przedsięwzięć
  Specjalizacja: fundusze UE

  Języki: angielski, francuski

  W trakcie studiów była aktywnym członkiem Europejskiego Forum Studentów AEGEE – Kraków. Współorganizowała Targi Informacji Europejskiej „Unia Możliwości”. Odbyła trzymiesięczny wolontariat w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie. W latach 2014-2016 pełniła funkcję koordynatora i współorganizatora konferencji w ramach projektu The Industrial Communities Network (ICED) – Civil Society for Reindustrialization of Europe.

  W DGP zajmuje się tworzeniem dokumentacji aplikacyjnych do funduszy europejskich oraz tzw. „Programów Brukselskich”. Koordynuje projekty i współorganizuje konferencje międzynarodowe w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Sporządza opracowania związane z wyszukaniem i doborem partnerów na rynkach zagranicznych oraz sprawdzaniem wiarygodności partnerów handlowych.

  Absolwentka Europeistyki w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów magisterskich na Université de Strasbourg, L’Institut d’Études Politiques Double Diplôme de Master d'Études Européennes mention Politiques Européennes et Relations franco-polonaises; Master Sciences Politiques et Social, mention Politiques Europénnes. Obecnie jest studentką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Interesuje się historią oraz zagadnieniem pomocy publicznej, a w wolnym czasie podróżuje - najczęściej w góry.

   

Projekty doradcze zrealizowane na rynku regulowanym GPW:

W latach 1998-2007 członkowie naszego Zespołu doradzali przy publicznych emisjach akcji spółkom tj.: Comarch, Polsat Cyfrowy, Rafako, DGA, K2 Internet, Intersport, Quantum Software, EFH Żurawie Wieżowe, Seko, Energopol Południe.

W połowie 2007 roku założyliśmy Art Capital i od tamtej pory zrealizowaliśmy:

Wojas S.A.

Publiczna emisja akcji (IPO) o wartości 25 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2008

V NFI Victoria S.A.

Fuzja z Fund.1 NFI S.A. oraz NFI Fortuna S.A., publiczną emisja akcji o wartości 24 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2008

Mewa S.A.

Publiczna emisja akcji (SPO) o wartości 26 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2008

Elkop S.A.

Publiczna emisja akcji (SPO) o wartości 15 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2008

Noble Bank S.A.

Fuzja z Getin Bank S.A., publiczna emisja akcji o wartości 739 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, memorandum informacyjne, rok 2009

Odlewnie Polskie S.A.

Publiczna emisja akcji (SPO) o wartości 26 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2010

Cormay  S.A.

Publiczna emisja akcji (SPO) o wartości 23 mln zł (w tym przejęcie Orphee S.A.), rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2010

Advadis S.A.

Emisja akcji (subskrypcja prywatna) o wartości 59 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2010

Dominata Sp. z o.o.

Prywatna emisja obligacji o wartości 14 mln zł, doradca finansowy, propozycja nabycia oraz dokument informacyjny, rok 2010

Get Bank S.A.

Przejęcie Allianz Bank S.A., rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2011

Getin Holding S.A.

Publiczna emisja akcji (SPO) o wartości 117 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2011

Kino Polska TV S.A.

Publiczna emisja akcji (IPO) o wartości 38 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2011

Vistula Group S.A.

Publiczna emisja akcji (SPO) o wartości 18 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2012

Getin Noble Bank S.A.

Publiczny program emisji obligacji o wartości 500 mln zł, rynek Catalyst, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2012

Wojas S.A.

Wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2012

Vistula Group S.A.

Publiczna emisja akcji (SPO) o wartości 32 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2013

Private Equity Managers S.A.

Publiczna emisja akcji (IPO) o wartości 70 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2015

Czerwona Torebka S.A.

Emisja akcji, przejęcie sieci sklepów Małpka o wartości 281 mln zł, rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2014

SARE S.A.

Publiczna emisja akcji (IPO) o wartości 0,8 mln zł, przeniesienie z NewConnect na rynek regulowany GPW, doradca finansowy, prospekt emisyjny, rok 2016

Projekty zrealizowane w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW (NewConnect, Calatalyst) zostały przedstawione w dziale „Autoryzowany Doradca”.

Masz pytania? Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami

Błąd: Proszę sprawdź swoje wpisy!

 

 

Art Capital

Zakopiańska 58
30-418 Kraków
Polska
+48 12 428 50 60
+48 12 428 50 61
biuro@art-capital.pl