Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New ConnectFirma: Art Capital Społka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Kraków

Adres siedziby: ul. Kobierzyńska 211 lok. 4, 30-382 Kraków, Polska

Telefon: +48 12 428 50 60

Adres e-mail: biuro@art-capital.pl

Adres e-mail dla spółek z New Connect: ad@art-capital.pl

Certyfikowani Doradcy w ASO GPW:
Piotr Grzesiak - piotr.grzesiak@art-capital.pl
Jacek Draus - ad@art-capital.pl

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000285700, NIP: 6762354679, REGON: 120500787, kapitał zakładowy 25 tys. zł w pełni opłacony.