Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New Connect

Autoryzowany Doradca New Connect

Art Capital pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy dla 16 spółek w przypadku emisji akcji wprowadzanych na rynek New Connect. Na rynku Catalyst doradzał przy 5 emisjach obligacji.

Obecnie Art Capital prowadzi stałe doradztwo jako Autoryzowany Doradca dla: Prime Bit Games S.A. z sidzibą w Rzeszowie oraz Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu.

W latach 2011-2023 Art Capital pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy w ramach stałego doradztwa na New Connect lub doradztwa w zakresie wprowadzania nowych emisji do obrotu giełdowego w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) dla następujących spółek :
MAXIPIZZA S.A., XTPL S.A., Dektra S.A., JWW Inwest S.A., Med-Galicja S.A., Polska Akademia Rachunkowości S.A., FM Ożarów S.A., APIS S.A., Dent-a-Medical S.A. (obecnie EKO-OZE S.A.), Kancelaria Medius S.A, SAF S.A., West Real Estate S.A., Wierzyciel S.A., TERMO-REX S.A.

Art Capital doradzał przy emisjach akcji następujących spółek wprowadzonych na NewConnect:
Wind Mobile S.A. (obecnie Ailleron S.A.), Bloober Team S.A., Ecotech Polska S.A., Abbey House S.A., Akcept Finanse S.A., Fluid S.A.

Autoryzowany Doradca Catalyst

Art Capital doradzał przy emisjach obligacji następujących spółek:

SAF S.A., Kancelaria Medius S.A., Getin Noble Bank S.A., Dominata Sp. z o.o.