Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New Connect

Art Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Autoryzowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu od 30 kwietnia 2010 r.
na rynkach New Connect i Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Informacje dotyczące spółek obecnie nadzorowanych
Raporty bieżące Prime Bit Games S.A.
Link do raportów bieżących wysłanych przez Prime Bit Games S.A. w systemie ESPI:
system ESPI - system ESPI - system ESPI

Link do raportów bieżących wysłanych przez Prime Bit Games S.A. w systemie EBI:
system EBI - system EBI - system EBI


Raporty okresowe Prime Bit Games S.A.
Link do ostatniego raportu finansowego (okresowego) wysłanego przez Prime Bit Games S.A. w systemie EBI:
system ESPI - system ESPI - system ESPIKurs akcji Prime Bit Games S.A.
Link do notowań akcji Prime Bit Games S.A. na giełdzie New Connect:
kurs akcji na New Connect - kurs akcji naNew Connect - kurs akcji na New ConnectRaporty bieżące Biofactory S.A.
Link do raportów bieżących wysłanych przez Biofactory S.A. w systemie ESPI:
system ESPI - system ESPI - system ESPI

Link do raportów bieżących wysłanych przez Biofactory S.A. w systemie EBI:
system EBI - system EBI - system EBI


Raporty okresowe Biofactory S.A.
Link do ostatniego raportu finansowego (okresowego) wysłanego przez Biofactory S.A. w systemie EBI:
system ESPI - system ESPI - system ESPI

Kurs akcji Biofactory S.A.
Link do notowań akcji Biofactory S.A. na giełdzie New Connect:
kurs akcji na New Connect - kurs akcji na New Connect - kurs akcji na New ConnectInformacje bieżące i okresowe na New Connect
Link do załącznika nr 3 regulaminu alternatywnego systemu obrotu:
załącznik nr 3 regulaminu New Connect - załącznik nr 3 regulaminu New Connect - załącznik nr 3 regulaminu New ConnectZasady ładu korporacyjnego dla Emitentów na New Connect
Link do dobrych praktyk emitentów na rynku New Connect:
dobre praktyki rynku New Connect - dobre praktyki rynku New Connect - dobre praktyki rynku New ConnectLista regulacji na New Connect
Link do załącznika nr 3 regulaminu alternatywnego systemu obrotu:
regulacje prawne rynku New Connect - regulacje prawne rynku New Connect - regulacje prawne rynku New Connect