Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New Connect

GIEŁDA

Art Capital doradza przy wprowadzaniu papierów wartościowych emitowanych przez spółki na rynek regulowany (parkiet podstawowy i równoległy) prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie licencji Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku akcji (New Connect) Art Capital zatwierdza dokumenty informacyjne spółek w celu wprowadzenia akcji do obrotu na rynku New Connect.

Na podstawie licencji Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku obligacji (Catalyst), Art Capital zatwierdza dokumenty informacyjne spółek w celu wprowadzenia obligacji do notowań giełdowych.

Art Capital koordynuje procesy wprowadzania spółek na giełdę papierów wartościowych oraz kompleksowo doradza we wszelkich aspektach związanych z rynkiem kapitałowym. Oferuje opracowanie strategii wejścia na rynek oraz sporządzanie wniosków i pozostałej dokumentacji.