Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New Connect

FUZJE I PRZEJĘCIA

Art Capital zajmuje się kompleksową obsługą procesu sprzedaży, łączenia lub nabycia przedsiębiorstwa, począwszy od doradztwa przy ustalenia celów projektów do pozyskania podmiotów zainteresowanych transakcją i jej zamknięcia.

Przeprowadza due diligence przedsiębiorstwa, sporządza niezbędne analizy i prognozy, dokumenty korporacyjne oraz weryfikuje dane finansowe.

Art Capital dokonuje wyceny przedsiębiorstwa, oceny opłacalności inwestycji oraz analizy wrażliwości na zmiany czynników ją warunkujących.

Przeprowadza negocjacje oraz doradza w procesie przygotowania transakcji, ustala kluczowych jej parametry oraz wskaźniki wpływające na późniejszą realizację.

Art Capital oferuje doradztwo w zakresie zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami transakcji.