Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New Connect

RELACJE INWESTORSKIE

Art Capital zajmuje się doradzaniem lub zarządzaniem relacjami inwestorskimi dla spółek zamierzających wejść, bądź już notowanymi na rynkach GPW.

Kontakty z inwestorami są istotnym elementem strategii wejścia spółki na rynek publiczny. Dzięki dobrym relacjom inwestorskim uzyskuje się korzystniejsze oferty finansowania rozwoju spółki.

Art Capital przeprowadza szkolenia z zakresu rynku kapitałowego dla spółek przygotowującuych się do wejścia na giełdę. Pomagają one efektywnie przygotować się do Pierwszej Oferty Publicznej (IPO), wskazują mechanizmy rynku kapitałowego oraz pozwalają ocenić stopień przygotowania organizacji do obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

Art Capital zapewnia doradztwo przy sporządzaniu raportów finansowych - raporty kwartalne, półroczne, roczne, jednostkowe i skonsolidowane.

Doradza przy konstruowaniu obiegu informacji poufnych, zasad handlowania akcjami przez pracowników i przestrzeganiu przepisów rynku publicznego przez spółkę, jej pracowników i osoby powiązane.

Oferuje stałe doradztwo przy konstruowaniu komunikatów na rynek publiczny, w tym standardowo przez okres pierwszych 3 lat notowań w przypadku rynku NewConnect (Art Capital posiada licencję Autoryzowanego Doradcy ASO).