Art Capital sp. z o.o. - Autoryzowany Doradca New Connect

WYCENY WARTOŚCI

Art Capital oferuje dokonanie wyceny przedsiębiorstwa, projektu inwestycyjnego, instrumentu finansowego, kontraktu w oparciu o metody dochodowe, majątkowe, porównawcze-rynkowe.

Zajmuje się przygotowaniem prognoz finansowych na podstawie analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz przedstawionych zamierzeń, możliwości organizacji oraz warunków rynkowych.

Ustala parametry determinujące opłacalność inwestycji lub transakcji oraz mierzy ryzyko inwestycyjne.

Wyceny przedsiębiorstw dokonywane są zazwyczaj dla następujących celów:

• podwyższenia kapitału przedsiębiorstwa,
• sprzedaży przedsiębiorstwa lub części jego udziałów,
• wprowadzenia spółki na giełdę,
• określenia wartości posiadanych pakietów przez udziałowców w celu podziału, przejęcia, połączenia, wykupu,
• oceny zarządzania przedsiębiorstwem,
• wprowadzenia programu opcji menadżerskich.